تبلیغات

پيش‌نويس مرامنامه جبهه مردمي تصويب شد

پيش‌نويس مرامنامه جبهه مردمي تصويب شد

تسنيم/ پيش نويس مرامنامه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي تصويب شد.

پيش نويس مرامنامه جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي در نخستين مجمع ملي اين مجمع تصويب شد. متن کامل اين مرامنامه به شرح ذيل است:

انقلاب اسلامي ايران با تجربه اي که از سالها حاکميت جمهوري اسلامي کسب کرده به سرمايهاي ارزشمند از دستاوردهاي فکري و عملي دست يافته است. هر اندازه که ميدان تاثير و عمق نفوذ انقلاب اسلامي افزون تر ميشود، چالشهاي پيش روي انقلاب نيز جديتر و سازمان يافته‌تر مي‌شود. در چنين شرايطي نياز به سازماندهي جديدي در نيروهاي انقلاب اسلامي به نحوي که بتواند وحدت همه نيروها و تشکلهاي انقلابي، بصيرت ژرفتر و مشارکت هوشمندانهتر مردم را تامين کند احساس مي‌شود. جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي بر پايه درک عميق شرايط موجود براي گشودن راهي هموارتر به سوي آيندهاي بهتر تشکيل شده است.

الف- مباني اعتقادي:

اعضاي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي به مباني پنجگانه زير اعتقاد و ايمان راسخ دارند و حاضرند در راه آنها تلاش و تا بذل جان فداکاري نمايند.

1- اسلام ناب محمدي؛ بدان گونه که در انديشههاي امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي) متجلي شده و در آثار و افکار شاگردان راستين و پرورش يافتگان مکتب امام خميني (ره) تبيين گشته است.

2- انقلاب اسلامي؛ آن حقيقت زنده و جاري که از نهضت امام خميني(ره) در سال 1342 آغاز و در بيست و دوم 1357 به پيروزي رسيد و با امداد و نصرت الهي تا انقلاب جهاني امام عصر ارواحنا له الفداء استمرار 1357 بهمن توقف نميپذيرد و انشاالله زمينه ساز ظهور آن حضرت خواهد بود. اين امر، به عنوان ثمره و ، خواهد داشت دستاورد ايمان و اعتقادات مردم در عرصه سياسي و اجتماعي است و جبهه خود را متعهد به حفظ، تقويت و تداوم آن ميداند.

3- نظام جمهوري اسلامي؛ که حکومتي برخاسته از مباني انقلاب اسلامي و مبتني بر اسلام و مردم سالاري ديني است و اصول و مباني آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مشخص شده، الگوي مطلوب حکمراني از نظر جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي است.

4- ولايت فقيه عادل جامع الشرائط؛ به عنوان محور و آموزه اصلي فلسفه سياسي اسلام، اصل اصيل و اساسي اعتقادي و سياسي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي است که در آغاز نهضت اسلامي و در پيروزي انقلاب، در اطاعت از امام خميني ظهور يافت و امروز در اطاعت از رهنمودهاي حضرت آيت الله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي تحقق يافته است.

5- خدمت به مردم؛ مقصود از بعثت انبياء و حاصل از تلاش پيشوايان دين براي تشکيل حکومت اسلامي دست، يافتن به سعادت مردم، خدمت به آنها و تامين اعتلاي معنوي و رفاه مادي جامعه به همراه ترويج اخلاق و فضائل انساني بوده است.

ب- ارزش هاي اساسي:

جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي با اعتقاد کامل به مباني اعتقادي، به ارزشهاي زير که برآمده از آموزههاي ديني و فرهنگ انقلاب اسلامي و نمايانگر فرهنگ عمومي جبهه و معرف هويت آن است، عميقاً باور و التزام دارد:

1- تقوا محوري و اخلاق مداري؛ عمل به اوامر و نواهي الهي و موازين اخلاق اسلامي

2- دفاع از انقلاب اسلامي؛ ايستادگي بر گفتمان انقلاب، مکتب امام خميني(ره) و انديشه سياسي مقام معظم رهبري(مدظله)

3- استقلال طلبي؛ عزتمندي و ايستادگي در مقابل قدرتهاي سلطهگر و تماميتخواه جهاني و منطقه‌اي

4- آزادي خواهي؛ آزادگي و دفاع از آزاديهاي مشروع انسان‌ها

5- مردم محوري؛ از مردم، با مردم و براي مردم بودن؛ دغدغه خدمت صادقانه به مردم و اهتمام به حل مشکلات آنها

6- عدالت خواهي؛ مبارزه با تبعيض و بي عدالتي و دفاع از حقوق عامه

7- استکبار ستيزي؛ مبارزه دائمي با استکبار و حمايت از مظلومان و مستضفعان جهان و مقاومت اسلامي

8- کرامت انساني؛ پاسداشت منزلت و حقوق اسلامي- انساني بشر

9- آرمان خواهي؛ تعالي طلبي، چشم دوختن به افقهاي دور و قله‌هاي بلند تعالي و پيشرفت

10- وحدت گرايي؛ جذب حداکثري و دفع حداقلي

11- قانون گرايي؛ نظم‌پذيري و انضباط تشکيلاتي

12- مشارکت پذيري؛ جمع‌گرايي و پايبندي به عقل جمعي در تصميم‌گيري و اقدام

13- ايثارگري و فداکاري؛ ترجيح منافع و مصالح ملي بر منافع شخصي، گروهي و طايف‌هاي

14- تحول خواهي؛ نوگرايي و مبارزه با ايستايي و کهنگي

15- جوان گرايي؛ اقبال به نشاط، انرژي، اميد، صفا و اخلاص جوانان

16- شايسته سالاري؛ شايسته گزيني، شايسته پروري و محوريت سرمايه انساني

17- مسئوليت پذيري؛ داوطلبي و پيشگامي در انجام مأموريت و خدمت

18- نقادي و نقد پذيري؛ نقد منصفانه امور و پذيرش انتقادهاي مشفقانه

ج- اصول سياست ورزي:

رفتار سياسي جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي مبتني بر اصول زير است:

1- تلازم سياست و ديانت(سياست ما عين ديانت ما و ديانت ما عين سياست ماست) و حاکميت تقوا و اخلاق 1 اسلامي بر رفتار سياسي

2- مرزبندي، شدت و ايستادگي در برابر دشمنان و رحمت، شفقت و مصادقت با مردم، دوستان وهمراهان

3- حفاظت و صيانت از اصل نظام جمهوري اسلامي و ارکان آن و مبارزه بي امان براي رفع نقص‌ها، و اصلاح ضعف‌ها و ناکارآمدي‌هاي آن

4- وحدت گرائي، فراجناحي بودن و عبور از دسته‌بندي‌هاي تفرقه آميز قبيله‌اي به نحوي که بتواند موجبات هم افزايي و فعاليت همه نيروها و تشکل هاي معتقد به مباني انقلاب اسلامي را فراهم آورد.

5- فساد ستيزي و مبارزه بي امان با علل، عوامل و مظاهر فساد

6- ترکيب تجربه، مهارت و پختگي نسل اول و دوم انقلاب، با نشاط، تحرک و انرژي جوانان (نسل سوم)

7- مردمي بودن که مستلزم گستردگي حضور جبهه در سراسر کشور و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مشارکت همه قشرهاي مردم در تعيين سرنوشت، سازندگي، پيشرفت کشور و تصميم گيريهاي مهم سياسي است.

8- مديريت به‌روز و کارآمد مبتني بر روش‌هاي نوين علمي و تيکه بر دانش و مهارت نخبگان و متخصصان و 8 بهره‌گيري از دستاوردهاي جديد آنها در اداره شئون مختلف کشور

د- اصول حاکم بر برنامه هاي عملي

سياست‌هاي کلي نظام که با اشراف و هدايت مقام معظم رهبري تدوين و به تأييد و يا تصويب معظم له رسيده است، منظومه جامعي از ارزش‌ها، سياست‌ها و راهبردهاي اداره امور کشور در حوزه‌هاي مختلف است که در بسياري موارد توسط دولت‌ها به مرحله اجرا نرسيده و يا به درستي اجرانشده‌اند.

جبهه مردمي نيروهاي انقلاب اسلامي اجراي مفاد سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري را راه حل بسياري از مشکلات کشور دانسته و بر اجراي آن توسط دولت ها و دستگاه‌ها تأکيد و پيگيري مي‌نمايد.

1- چشم انداز: جمهوري اسلامي ايران درافق 1404

2- اقتصاد: سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، اصل 2 قانون اساسي، اشتغال، توليد ملي و حمايت از کار و 44 سرمايه ايراني، انرژي، امنيت اقتصادي، مسکن، کشاورزي، صنعت، اصلاح الگوي مصرف، منابع طبيعي، منابع آب، معدن، حمل ونقل، سرمايه گذاري، مالي، سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه، محيط زيست

3- مديريت و برنامه‌ريزي: سياستهاي کلي مديريت و نظام اداري، آمايش سرزمين، سياست‌هاي کلي برنامه‌هاي پنج‌ساله

4- فرهنگ و ارتباطات: نقشه مهندسي فرهنگي کشور، سياست‌هاي کلي شبکه‌هاي اطلاع رساني رايانهاي، ارتباطات مخابراتي وپستي، ترويج وتحکيم فرهنگ اخلاق، فرهنگ ايثار وجهاد، امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات.

5- اجتماعي: سياست‌هاي کلي خانواده، شهرسازي، اقوام ومذاهب، مشارکت اجتماعي، مبارزه با مواد مخدر، سلامت، جمعيت، وحدت و همبستگي ملي.

6- قضائي: سياست‌هاي کلي قضائي با تاکيد بر سلاميت دستگاه قضايي، حفظ شان و استقلال قوه قضاييه و دفاع از حقوق و کرامت انساني شهروندان

7- امنيت و دفاع: سياست‌هاي کلي امنيت ملي در پنج حوزه (داخلي، خارجي، دفاعي، فرهنگي واقتصادي) پدافند غيرعامل، خودکفائي دفاعي و امنيتي با تاکيد بر تقويت نيروهاي حافظ نظم و امنيت و رزمندگان مدافع امنيت کشور در خارج از مرزها

8 - علم وفناوري: نقشه جامع علمي کشور، سياست‌هاي کلي رشد و توسعه فناوري، تحول در نظام آموزش و پرورش، علم وفناوري، رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: تسنيم

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.