تبلیغات

چرا حضرت معصومه (س) ازدواج نکردند؟

چرا حضرت معصومه (س) ازدواج نکردند؟

بيتوته/ حضرت معصومه (س) در خانواده اي که سرچشمه علم و تقوا بود، متولد شد. بعد از شهادت امام موسي کاظم (ع)، امام رضا (ع) سرپرستي و رسيدگي به امور خواهران و برادران خود را بر عهده داشت. اين رسيدگي تا اندازه اي بود که هر کدام از فرزندان امام کاظم (ع) به مقام هاي بالاي علمي و ديني رسيدند. اما از آنجايي که حضرت معصومه (س) خواهر تني امام رضا (ع)، مورد توجه ويژه آن حضرت قرار گرفت و علم الهي که داشت ظهور و بروز پيدا کرد. به طوري که بعد از امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) بالاترين درجه علم و تقوا را در ميان فرزندان امام موسي کاظم (ع) دارد.

حجت الاسلام سيد محمد قائم مقامي مطالب مهمي درباره زندگي و شخصيت اين بانوي بزرگ اسلام مطرح مي کند.

ماجراي تشکيل نهضت شعوبيه

اوضاع سياسي و اجتماعي دوران حضرت معصومه (س) به چه صورت بود؟
دوران زندگي آن حضرت شامل دو دوره قبل و بعد از ولايتعهدي امام رضا (ع) قابل بررسي است. پيش ازولايتعهدي امام رضا (ع) به خصوص در دوره حکومت هارون الرشيد، بعضي از نزديکان امام موسي کاظم (ع) در کاخ هارون خبرچيني مي کردند که منجر به اسارت و درنهايت شهادت امام کاظم (ع) شد. شهادت آن حضرت که درنتيجه خفقان شديد حکومت شکل گرفته بود، شرايط سختي را براي مسلمانان ايجاد کرد. به طوريکه منجر به شکل گيري نهضت شعوبيه شد.

نهضت شعوبيه چيست؟
اين نهضت در سه دوره تاريخي شکا گرفت: اول در دوران ابومسلم ثقفي، دوم در زمان مختار ثقفي و سومين بار در زمان حمومت هارون و مامون شکل گرفت. البته نهضت سوم از دو نهضت ديگر خطر بيشتري داشت. چون در دو نهضت اول موضوع اختلاف ميان عرب و عجم مطرح بود و دعوا بر سر قوميت شکل گرفت.

اما در نهضت سوم يعني زمان حکومت هارون و مامون، بسياري از ايراني ها که با اسلام اصيل آشنا نبودند، وقتي بي تقوايي و ظلم حاکمان را مي ديدند که به نام اسلام به آنها ظلم مي کنند، در مورد حقانيت اسلام و رسالت رسول خدا (ص) شک مي کردند. به اين ترتيب بود که در نقاط مختلف ايران، نهضت شعوبيه بر عليه اسلام به راه افتاد. نکته مهم و جالب اين بود که اين نهضت ها توسط خود ايراني ها سرکوب مي شد.

واسطه آشنايي ايرانيان با اسلام
در همان دوران بود که امام رضا (ع) و پس از ايشان، حضرت معصومه (س) به همراه جمعي از سادات به ايران مهاجرت کردند. اين هجرت تا چه اندازه توانست بر آشنايي ايراني ها با اسلام حقيقي موثر باشد؟

نکته مهمي است. بعد از اينکه مامون، امام رضا (ع) را به ايران تبعيد کرد، جمع زيادي از سادات و علوي ها به سمت ايران حرکت کردند. به عنوان مثال حضرت فاطمه معصومه (س) يک سال پس از ورود امام هشتم شيعيان به خراسان، براي زيارت ايشان از مدينه به مرو عزم سفر مي کند. دليل اين هجرت تنها ولايتعهدي امام رضا (ع) نبود. بلکه موضوع رسالت سياسي و ديني بود که بايد اسلام ناب محمدي به تمام ايراني ها شناسانده مي شد. به همين علت بود که وقتي خبر شهادت امام رضا (ع) هم منتشر شد، آنها از ايران نرفتند. يکي از اين افراد، حضرت معصومه (س) بود که با وجود اينکه مي دانست علوي ها و سادات در ايران مورد ظلم حکومت مامون هستند، باز هم به ايران آمد.

مسافران کاروان حضرت معصومه
در سفر حضرت معصومه (س) به ايران، چه کساني در کاروان حضور داشتند و از چه مسيرهايي عبور کردند؟

در اين سفر، چهار نفر از برادران و حدود چهل نفر از مردان که همگي از برادرزاده ها و اقوام بودند، حضرت معصومه (س) را همراهي مي کردند. کاروان آنها از شهرها و مناطق متمدن ايران عبور مي کرد تا فرصت آشنايي ايراني ها با خاندان اهل بيت عليهم السلام فراهم شده و آن بزرگان بتوانند اسلام اصيل را به ايراني ها معرفي کنند. درواقع مسير حرکتي که آنها طي کردند، براي مقابله با نهضت شعوبيه بود تا شک و ترديد نسبت به اسلام و رسالت پيامبر خدا (ص) از دل مردم ايراني ها از بين برود.

نکته بسيار مهم در سفر حضرت معصومه (س) به ايران اين بود که آن حضرت و ساير اعضاي کاروان مي دانستند که چه در اين سفر به سلامت به مقصد برسند و چه خطري آنها را تهديد کند، در هر صورت پيروز ميدان هستند چون توانسته اند اسلام اصيل را به ايراني ها معرفي کنند.

به عبارت ديگر اگر زنده مي ماندند فرصت تبليغ و ترويج دين اسلام را داشتند. اما شهادت شان هم خير و برکت بسياري داشت. چون وقتي مامون به نيروهاي خود دستور داد تا سادات علوي را در هر جاي ايران به شهادت برسانند، ايراني ها شاهد اين ظلم مامون بودند و حقيقت مظلوميت و حقانيت خاندان اهل بيت عليهم السلام براي آنها مشخص مي شد.

شهادتحضرت معصومه (س) در خانواده اي که سرچشمه علم و تقوا بود، متولد شد

ماجراي وفات يا شهادت حضرت فاطمه‏ معصومه (س) به چه صورت بود؟

حضرت فاطمه معصومه (س) يک سال پس از ورود امام هشتم شيعيان به خراسان، براي زيارت ايشان از مدينه به مرو عزم سفر کرد اما همين که کاروان آن حضرت وارد ساوه شد، سربازان حکومت به کاروان حمله کرد و در اين درگيري تمام اعضاي کاروان، شهيد يا متواري شدند.

حضرت معصومه (س) هم همراه با دو کنيز، يک خادمه و سه نفر از خواهران خود به نام هاي فاطمه صغري، خديجه خاتون و ميمونه تنها ماندند. به ظاهر چون اين افراد زن بود، ماموران حکومت آنها را به شهادت نرساندند.

در همين موقع گروهي از شيعيان و دوستداران اهل بيت عليهم السلام که خبر ورود کاروان حضرت معصومه (س) را شنيده بودند، براي استقبال از ايشان به ساوا رفتند تا آنها را به قم دعوت کنند. اما زماني به کاروان رسيدند که همه شهيد يا متواري شده بودند.

به اين ترتيب حضرت معصومه (س) را که آن زمان حدود 28 ساله بود به شهر قم رساندند. حضرت معصومه (س) که از پدر بزرگوار خود، امام موسي کاظم (ع)، درباره شرافت و ميهمان نوازي مردم قم بسيار شنيده بود، در اين شهر توقف مي کند. چون حوادث و مشکلاتي که پيش آمد سبب بيماري آن حضرت شد و قصد داشت پس از بهبود راهي خراسان شود. اما پس از ۱۷ روز در دهم ربيع الثاني سال ۲۰۱ قمري در اين شهر از دنيا مي رود.

ماجراي تجرد حضرت معصومه
يکي از موارد مورد پرسش در مورد حضرت معصومه (س) مجرد ماندن آن حضرت تا زمان شهادت يعني سن 28 سالگي بود. دليل اين ماجرا چه بود؟

در مورد دليل تاخير ازدواج حضرت معصومه (س) در روايت ها اين گونه نوشته شده که چون کسي هم شأن آن عالمه و محدثه نبود، امکان ازدواج هم فراهم نشد. البته با توجه به خفقان و شرايط ظلم و استبداد آن زمان به خصوص درباره خانواده امام موسي کاظم (ع) و امام رضا (ع) اين موضوع بعيد به نظر نمي رسد.

به علم و دانش حضرت معصومه (س) اشاره کرديد. درباره ابعاد شخصيتي اين بانوي بزرگ اسلام بگوييد.

شخصيت و جايگاه حضرت معصومه (س) نزد امامان معصوم هم دوره ايشان که پدر و برادرشان بودند، بسيار بالا بود. به عبارت ديگر امام موسي کاظم و امام رضا عليهما السلام موارد مهمي درباره شخصيت آن حضرت مطرح کرده اند. عالمه بودن، محدثه بودن، تقوا و پاکدامني آن حضرت براي همه شيعيان مسلم است. اين نکته در مورد آن حضرت مشخص است که مانند حضرت زينب (س) بدون اينکه کسي به او علم آموخته باشد و تنها از سوي خدا داراي علم بسيار بود. به طوريکه تقريبا بيست و دو سال سن داشت که صاحب دانش و فضيلتي شده بود که بسياري از علماي بزرگ اسلام و شيعه، پرسش هاي خود را با او مطرح مي کردند.

در تمام طول تاريخ هم حرم مطهرش پايگاه و محور توسعه و ترويج علوم اهل بيت عليهم السلام بوده است.

در عين حال ويژگي ممتاز آن حضرت، مجاهده بودن است که مانند مادر بزرگوار خود، حضرت فاطمه زهرا (س)، جان خود را براي دفاع از ولايت و امام زمان خود به خطر انداخت.
زندگي نامه حضرت معصومه,شهادت حضرت معصومه,زندگينامه حضرت معصومه
حضرت معصومه از شخصيت‌هاي مورد احترام شيعيان است و آرامگاهش در شهر قم است

ماجراي يک رويا
چرا آن حضرت، کريمه اهل بيت لقب گرفته است؟

لقب کريمه اهل بيت عليهم السلام را امام صادق (ع) به آن حضرت داده است. روايت شده که مرحوم آيت الله سيد محمود مرعشي نجفي، پدر آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي به دليل ارادت ويژه اي که به حضرت فاطمه زهرا (س) داشت، علاقه مند بود تا مزار ايشان را از نزديک زيارت کند. اين موضوع باعث مي شود که او چله بگيرد.

شب چهلم پس از دعا و توسل بسيار، به استراحت مي پرازد که در عالم رويا به محضر مقدس امام باقر(ع) يا امام صادق (ع) مشرف مي شود. حضرت مي فرمايند به دامان کريمه اهل بيت چنگ بزن. آيت الله مرعشي نجفي با تصور اينکه منظور ايشان حضرت زهرا (س) است، عرض مي کند من اين ختم قرآن را براي دانستن محل دقيق قبر شريف آن حضرت گرفته ام تا به زيارتشان مشرف شوم. امام در پاسخ مي فرمايند منظور من، قبر شريف فاطمه معصومه در قم است. مرحوم مرعشي نجفي به محض برخاستن از عالم خواب و رويا، عزم سفر مي کند و براي زيارت حضرت معصومه (س) راهي قم مي شود.

نکته مهم ديگر آن است که بعد از حضرت فاطمه زهرا (س) از نظر گستردگي شفاعت، هيج بانويي مانند به حضرت معصومه (س) نمي رسد. امام صادق (ع) هم در اين باره فرموده است: «با شفاعت او، همه شيعيان ما وارد بهشت مي شوند.»

رابطه عاطفي امام رضا و حضرت معصومه
رابطه حضرت معصومه (س) با برادر بزرگوارش، امام رضا (ع) ، به چه صوت بود؟


امام رضا (ع) مدت 25 سال تنها فرزند نجمه خاتون بود. اما بعد از اين مدت، خداوند دختري به نجمه خاتون عطا فرمود که همان حضرت معصومه (س) بود. درواقع امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) خواهر و برادري از يک مادر بودند، هرچند که امام موسي کاظم (ع) از ساير همسران خود فرزندان ديگري هم داشت. بعد از شهادت امام موسي کاظم (ع) هم امام رضا (ع) تعليم و تربيت خواهران و برادرانش را به عهده گرفت و مخارج آنها را مي پرداخت. حضرت معصومه (س) در رأس اين توجهات قرار داشت و از نظر عاطفي به برادر بزرگوارش بسيار نزديک بود.

علامه مجلسي در کتاب بحار الانوار درباره محبت و علاقه امام رضا (ع) نسبت به خواهرش، حضرت معصومه (س)، فرموده است: «هرکسي که خواهرم معصومه را در قم زيارت کند، مانند کسي است که مرا زيارت کرده است.»

در روايت هاي بسياري به اهميت شهر قم اشاره شده است. حکمت چنين احاديث و روايت ها چيست؟


امام صادق (ع) در جايي فرموده است: «براي خدا حرمي است، آن مکه است و براي پيامبر خدا (ص) هم حرمي است و آن مدينه است و براي اميرالمومنين (ع) حرمي است و آن کوفه است. بدانيد که حرم من و فرزندان بعد از من قم است.

آگاه باشيد که قم، کوفه کوچک ماست. بدانيد بهشت هشت دروازه دارد که سه تاي آن به سمت قم است. بانويي از فرزندان من به نام فاطمه، دختر موسي آنجا رحلت مي کند که با شفاعتش همه شيعيان ما وارد بهشت مي شوند.» درواقع دليل اهميت و شأن شهر قم، همين است که کريمه اهل بيت عليهم السلام، حضرت فاطمه معصومه (س)، در آن سرزمين به خاک سپرده شده است.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: بيتوته

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.