تبلیغات

تقدير وزارت بهداشت از مجلس

تقدير وزارت بهداشت از مجلس

ايسنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز و در جريان بررسي ماده ۸۷ لايحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت با انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند.

طاهر موهبتي معاون برنامه ريزي، هماهنگي، حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت نيز در پي تصويب بندهاي سلامت برنامه ششم توسعه و تصميمات موثر نمايندگان مجلس در جهت تقويت توليت وزارت بهداشت، از آنها قدرداني و تاکيد کرد: حمايت موثر نمايندگان محترم را از نظام سلامت کشور، ارج نهاده و مراتب سپاس تلاشگران عرصه سلامت را به محضر شريفتان تقديم مي دارم.

نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز (چهارشنبه) و در جريان بررسي جزئيات لايحه برنامه ششم ماده ۸۷ اين لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري اجرايي، برنامه‌ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي، اعتبارسنجي و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز مي‌گردد. کليه اشخاص حقيقي وحقوقي اعم از دولتي و غيردولتي، از جمله ارايه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکت‌هاي بيمه پايه و تکميلي، موظفند از خط ‎‌مشي و سياست‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، با تأکيد بر خريد راهبردي خدمات و واگذاري امور تصدي‌گري با رعايت ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات کشوري و سطح بندي خدمات، تبعيت کنند.

به موجب اين مصوبه از زمان ابلاغ اين قانون، سازمان بيمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منتزع و با حفظ شخصيت حقوقي و استقلال مالي بر اساس اساسنامه‌اي که به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اداره مي‌شود. اساسنامه اين سازمان مطابق قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در اين مصوبه همچنين آمده که به منظور توسعه کمي و کيفي،‌ ساماندهي و يکپارچه‌سازي شبکه اورژانس پيش بيمارستاني(۱۱۵)، سازمان فوريت‌هاي پيش بيمارستاني اورژانس کشور به عنوان موسسه دولتي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از محل منابع، ساختار و نيروي انساني موجود ايجاد مي‌گردد.

اساسنامه سازمان مذکور به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور و وزارت بهداشت به تصويب هيأت وزيران خواهد مي‌رسد.

طبق تبصره اين بند واحدهاي استاني و شهرستاني سازمان فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني کشور کماکان به صورت ادغام يافته در شبکه‌هاي بهداشتي درماني زير نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند کرد.

نمايندگان مجلس در اين مصوبه همچنين مقرر کردند فهرست رسمي دارويي ايران بر اساس نظام دارويي ملي کشور توسط وزارت بهداشت حداکثر هر سه ماه يک بار تدوين مي‌گردد. تجويز داروهاي خارج از فهرست يادشده،‌ تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابي و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌هاي مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکي مصوب ۱۳۸۳ محکوم مي‌شود.

در اين مصوبه آمده که آيين‌نامه‌ اجرائي بند فوق در شش ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (سازمان غذا و دارو) تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

در تبصره ديگر اين بند وزارت بهداشت موظف است نسبت به تهيه ليست فرآورده ها و داروهاي سنتي و گياهي کشور اقدام نمايد.

نمايندگان مجلس با ۱۳۰ رأي موافق، ۶۹ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماينده حاضر ماده ۸۷ لايحه برنامه ششم را به تصويب رساندند.

مديرکل اسبق دفتر بيمه‌هاي سلامت وزارت رفاه: انتقال بيمه سلامت کمک چنداني به وزارت بهداشت نمي‌کند

محمدباقر هوشنگي مديرکل اسبق دفتر بيمه‌هاي سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره انتقال اين بيمه در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه انتقال بيمه سلامت نمي‌تواند کمک چنداني به وزارت بهداشت کند، گفت: اگر قانونگذار همه بيمه‌هاي پايه را تجميع مي‌کرد و وزارت بهداشت مکلف مي شد در طول برنامه بيمارستان هاي غير آموزشي اش را واگذار کند و با حفظ مالکيت و بدون ادغام فيزيکي بيمه ها، توليت امور را انجام دهد کمک خوبي به حل مشکلات نظام سلامت مي کرد.

وي درباره مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي مبني بر انتقال سازمان بيمه سلامت ايران به وزارت بهداشت اظهارکرد: چند سالي است که اين مناقشه وجود داشت و وزراي بهداشت و رفاه پيگير آن بودند؛ اما آن چيزي که وزارت بهداشت دنبالش بود و مي توانست اثربخش باشد تجميع و انتقال همه بيمه ها بود تا بتوانند با توجه به ماموريت ها، قوانين بالادستي و سياست هاي ابلاغي رهبري در حوزه سلامت ساماندهي بهتري داشته باشند.

وي افزود: اما اکنون شايد با آمدن سازمان بيمه سلامت به وزرات بهداشت به تنهايي، وزارت بهداشت نتواند به اهدافي که مدنظر داشته است دست يابد و اين يک اتفاق ناقص است.

اين کارشناس حوزه بيمه با بيان اينکه انتقال بيمه سلامت نمي تواند کمک چنداني به وزارت بهداشت کند عنوان کرد: از سوي ديگر سياست گذاري ها در شوراي عالي بيمه و در وزارت رفاه انجام مي شود و بيش از 50 درصد بيمه شدگان کشور در ساير بيمه‌ها هستند.

هوشنگي ادامه داد: اگر قانونگذار همه بيمه‌هاي پايه را تجميع مي کرد و وزارت بهداشت مکلف مي شد در طول برنامه بيمارستان هاي غيرآموزشي اش را واگذار کند و با حفظ مالکيت و بدون ادغام فيزيکي بيمه ها توليت امور را انجام دهد کمک خوبي به حل مشکلات نظام سلامت مي کرد.

وي درباره بدهي هاي انباشته شده بيمه سلامت به وزارت بهداشت گفت: تمرکز روي قيمت تمام شده خدمات است. بدهي ها انتقال مي يابد اما وزارت بهداشت از حالا به بعد محاسبه خواهد کرد که اگر قرار است هزينه اي بر او تحميل شود جلوگيري کند. در واقع حداقل منفعت اين انتقال اين است که وزارت بهداشت تعهدات جديد که بار مالي آن تامين نشود را نمي پذيرد و خدمات جديد ارائه نمي کند. پيش بيني اين است که امور منظم تر و سازماندهي شده تر پيش برود و حمايت از بيمه افزايش يابد.

دکتر ايرج فاضل: "بيمه‌" وسيله کار وزارت بهداشت است/با انتقال بيمه‌ها، امور سلامت بهتر اداره مي‌شود


وزير اسبق بهداشت هم در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به مصوبه امروز مجلس مبني بر انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، تاکيد کرد: بيمه درماني کشور نياز با بازخواني دارد.

دکتر ايرج فاضل در خصوص انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، اظهار کرد: من با انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت موافقم؛ چرا که يکي از بزرگترين مشکلات بخش سلامت، بيمه ناتوان و ناکارآمدي است که در کشور داريم؛ اين بيمه‌ها نه تعهدات خود نسبت به بيمارستان‌ها را انجام مي‌دهند و نه نسبت به بيماران. در عين حال بدهکاري‌هاي بسيار طولاني و غيرقابل قبولي دارند.

وي تاکيد کرد: بيمه درماني کشور نياز به بازخواني دارد. نياز به بيمه‌اي داريم که مشکل مردم را حل کنيم. وزارت بهداشت متولي سلامت است و اگر بيمه هم در اختيار او باشد، وزارت بهداشت بهتر مي‌تواند اين حوزه و امور سلامت را اداره کند. در اين صورت اختلافات فعلي نيز که بسيار مزاحم است، از بين مي‌رود.

فاضل در ادامه، تاکيد کرد: اين نظر را که با انتقال بيمه به وزارت بهداشت، خريدار و فروشنده خدمت يک نفر مي‌شود و در نتيجه مي‌تواند مشکل ساز باشد را قبول ندارم. در حال حاضر وزارت بهداشت خدمات سلامت را ارائه مي‌دهد ولي پرداختي از سوي بيمه‌ها صورت نمي‌گيرد. الان پزشکاني هستند که بيش از چندين ماه است حقوق دريافت نکرده‌اند؛ به نظر من اين وضع قابل ادامه نيست.

وزير اسبق بهداشت، اين تصميم را باعث اضافه شدن بار مسئوليت‌هاي وزارت بهداشت ندانست و افزود: با جدا کردن اين بخش‌ها، موضوع بار اضافي مسئوليت‌هاي وزارت بهداشت حل نمي‌شود، بلکه بيمه، وسيله کار وزارت بهداشت است وانجام آن راتسهيل مي‌کند.

دکتر رضا ملک‌زاده: انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت با ارزش است/بيمه‌ها تجميع شوند

وزير اسبق بهداشت، انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت را اقدامي با ارزش و مبارک خواند و گفت: اميدواريم بخش سلامت بيمه تامين اجتماعي نيز به وزارت بهداشت بيايد و شاهد تجميع همه بيمه‌ها باشيم.

دکتر رضا ملک‌زاده در اين خصوص اظهار کرد: اين اقدام بسيار با ارزش و مبارک است و اميدواريم بخش سلامت بيمه تامين اجتماعي نيز به وزارت بهداشت بيايد و شاهد تجميع همه بيمه‌ها باشيم تا بتوانيم براي هميشه، مشکل درمان مردم را حل کنيم.

وي ضمن تاکيد بر اينکه در صورت انتقال شوراي عالي بيمه به وزارت بهداشت، وضعيت بهتر مي‌شد، ادامه داد: تجربه تجميع بيمه‌ها را قبلا نيز در وزارت بهداشت داشته‌ايم، در صورت تجميع بيمه‌ها در وزارت بهداشت، به صورت سازمان‌هاي مستقلي فعاليت خواهند داشت.

وي درباره مباحث مطرح مبني بر يکي بودن خريدار و فروشنده در صورت انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت، گفت: در تمام دنيا که يک نظام بيمه موفقي وجود دارد، توليت بيمه با وزارت بهداشت است. هرکسي اين موضوع را بيان مي‌کند يا اطلاعي از آن ندارد يا اشتباه مي‌کند.

عضو شوراي عالي نظام پزشکي:طبق اساس‌نامه، "شوراي عالي بيمه" زيرمجموعه "سازمان بيمه سلامت" است

در پي انتقال بيمه سلامت به وزارت بهداشت، عضور شوراي‌عالي سازمان نظام پزشکي کشور، گفت: مطابق اساسنامه سازمان بيمه سلامت، شوراي عالي بيمه سلامت در ذيل بيمه سلامت تعريف شده است و با انتقال سازمان بيمه سلامت به هر دستگاهي، طبعا آنچه که در ذيل آن است نيز بايد منتقل شود.

دکتر داريوش طاهرخاني در گفت‌وگو با ايسنا، درباره مصوبه امروز مجلس شوراي اسلامي درخصوص انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، گفت: يکي از مشکلاتي که سال‌ها در نظام سلامت وجود داشت و باعث شد که گاها پرداخت از جيب مردم در حد متعارف و قابل معقول نباشد، اين بود که شوراي عالي بيمه که اکثريت آن در دست سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه بوده است، همواره از افزايش سهم سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه ممانعت به عمل آورده است. بايد توجه کرد که بر اساس تعرفه‌هاي مصوب هيات دولت، مردم در بخش خصوصي بايد 30 درصد تعرفه خصوصي را پرداخت کنند و 70 درصد آن را بيمه‌هاي پايه بپردازند که از اين موضوع اجتناب کردند و مبنايشان را در بخش خصوصي همان تعرفه‌هاي دولتي قرار دادند. يعني سازمان‌هاي بيمه‌گر همواره 70 درصد تعرفه دولتي را در بخش خصوصي پرداخت مي‌کردند و مردم ناگزير بودند که مابه‌التفاوت تعرفه خصوصي تا دولتي هم از جيب پرداخت کنند.

وزارت بهداشت پرداختي مردم در بخش خصوصي را کاهش دهد

وي ادامه داد: حال با توجه به اينکه امروز سازمان بيمه سلامت در ذيل وزارت بهداشت به عنوان متولي نظام سلامت کشور قرار گرفت، اين انتظار از وزارت بهداشت وجود دارد که در راستاي سياست‌هاي نظام سلامت که همواره بايد منافع مردم را ارجح به منافع سازمان‌هاي بيمه‌گر قرار دهد، به گونه‌اي حرکت کند که اين مطالبه به حق به نتيجه برسد و در آينده شاهد باشيم که مردم در بخش خصوصي هم برابر قانون 30 درصد از تعرفه خصوصي را پرداخت مي‌کنند.

عضو شوراي عالي سازمان نظام‌پزشکي با بيان اينکه البته اين موضوع نيازمند زيرساخت‌هايي است، گفت: هرچند امروز با قرار گرفتن بيمه سلامت در ذيل وزارت بهداشت، تعداد آراي وزارت بهداشت، در شوراي عالي بيمه افزايش يافت، اما هنوز با ايده‌آل فاصله داريم. يعني هنوز هم تعداد آراي سازمان‌هاي بيمه‌گر در شوراي عالي بيمه بيش از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي خواهد بود. هرچند علي‌رغم تصريح قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه، هيچ‌گاه ترکيب شوراي عالي بيمه تغيير پيدا نکرد.

عمل نکردن يک دستگاه الکترونيک سرنوشت نظام سلامت را تحت‌الشعاع قرار ندهد


طاهرخاني در ادامه صحبت‌هايش به عدم تصويب انتقال شوراي عالي بيمه به وزارت بهداشت در مجلس شوراي اسلامي اشاره و اظهار کرد: امروز در خبرها نکته‌اي منعکس شد که اصلا خوشايند نبود و موضوع اين بود که در زمان راي‌گيري درباره تعيين تکليف شوراي عالي بيمه سلامت ظاهرا اين موضوع يک راي کم آورد و تصويب نشد. البته متعاقب آن دکتر شهرياي در جايگاه هيات رييسه حاضر و اعلام کردند که دستگاه راي‌گيري‌شان عمل نکرده و در خبرها شاهد بوديم که اين اظهارنظر درست بوده است. بنابراين علي‌رغم اينکه موافق انتقال شوراي عالي بيمه به وزارت بهداشت بودند، اما به دليل عملکرد نکردن دستگاه راي‌گيري اين موضوع به تصويب نرسيد.

وي ادامه داد: ظاهرا اين موضوع بعد از بررسي هيات رييسه محرز شد که دستگاه راي‌گيري دکتر شهرياري عمل نکرده است، اما با توجه به اتمام راي‌گيري، راي‌گيري مجدد انجام نشد و تکليف اين شورا مشخص نشد. بايد دقت کنيم که گره زدن سرنوشت نظام سلامت به عمل کردن يا نکردن دستگاه‌هاي الکترونيک درست نيست و اين موضوع نبايد سرنوشت نظام سلامت کشور را تحت الشعاع قرار دهد.

عضو شوراي عالي نظام‌پزشکي تاکيد کرد: البته نکته مهم ديگر اين است که مطابق اساسنامه سازمان بيمه سلامت، شوراي عالي بيمه سلامت در ذيل بيمه سلامت تعريف شده است. بنابراين هرچند امروز يکي از مواد قانون برنامه ششم مبني بر انتقال شوراي عالي بيمه به وزارت بهداشت به تصويب نرسيد، اما اين موضوع به معناي اينکه شوراي عالي بيمه سلامت همچنان در وزارت رفاه باقي بماند نيست؛ چراکه اين شورا ذيل سازمان بيمه سلامت کشور است و با انتقال سازمان بيمه سلامت به هر دستگاهي طبعا آنچه که در ذيل آن است بايد منتقل شود.

طاهرخاني با بيان اينکه بنابراين بايد منتظر آيين‌نامه‌اي باشيم که هيات دولت در روزهاي آتي درباره اين موضوع به تصويب برساند، گفت: براين اساس انتظار داريم که هيات دولت به گونه‌اي عمل کند که هم مردم و نظام سلامت بتواند بهره کافي از اين مصوبه داشته باشد.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: ايسنا

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.