تبلیغات

پس لرزه‌هاي رفتارهاي نامتعارف ستارگان در جامعه چيست؟

پس لرزه‌هاي رفتارهاي نامتعارف ستارگان در جامعه چيست؟

باشگاه خبرنگاران/ ميل به شهرت طلبي و الگوبرداري جوانان و نوجوانان از افراد مشهور از نمونه پديده هايي به شمار مي رود که آسيب ها و فرصت هاي بسياري را در پي دارد و زماني حساسيت ها و حاشيه هاي اين موضوع تشديد مي شود که جمع کثيري از جامعه با دقت فراوان افعال،گفتار و کردار ستارگان عرصه هاي گوناگون هنري و ورزشي را رصد مي کنند.

ميل به هم نشيني،مراوده و حشر و نشر با ستارگان از نمونه پديده هايي است که بصورت بالقوه در تمامي جوامع با شدت و ضعف هايي غالبا در سه عرصه ورزش، هنر و سياست ظهور و بروز پيدا مي کند.

در اين ميان،هر از چند گاهي مشاهده مي شود که زتدگي برخي از ستاره هاي عرصه هاي هنري يا ورزشي با حاشيه هايي همراه مي‌شود، حاشيه هايي که بعضا با حساسيت هاي بالايي در جامعه انعکاس پيدا مي کند.

*مسئوليت سنگين افراد مشهور در قِبالِ جامعه

کريم کشاورز،آسيب شناس اجتماعي در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به لزوم توجه هر چه بيشتر افراد مشهور به حرکت در مسير صحيح اظهار کرد:تجربيات پيشين نشان داده، اساسا حاشيه باعث فرسايش و تحت الشعاع قرار گرفتن موفقيت هاي فرد مي شود.

وي افزود:حاشيه در هر عرصه اي مي تواند با تبعات و پيامدهاي غير قابل پيش بيني همراه شود و عموما افراد حاشيه ساز قادر به استمرار موفقيت هاي حرفه اي خويش نيستند.

کشاورز عنوان کرد:در اين ميان ذکراين نکته ضروري به نظر مي رسد که ستاره هاي مشهور و مطرح در جامعه از آن خود نيستند و در واقع امر متعلق به جامعه هستند و هرگونه رفتار آنها با دقت بسياري از سوي عموم جامعه رصد مي شود.

آسيب شناس اجتماعي گفت: اگرچه ممکن است برخي از اين افراد با طرح اين موضوع که حريم خصوصي ما به کسي ارتباط ندارد در قبال حواشي ايجاد شده در زندگي شخصي خود واکنش نشان دهند،اما بايد در نظر داشت که جامعه براي ستارگان خود هزينه کرده و منطقي به نظر نمي رسد که عده اي از افراد مشهور با طرح چنين ادعاهايي خود را از ملاحظات و چارچوب هاي خاص اجتماعي معاف کنند و نسبت به ريز بيني هاي کلافه کننده اي که بعضا از سوي طرفدارانشان نسبت به آنها وجود دارد بي تفاوت باشند.

*آسيب ها و پس لرزه هاي رفتارهاي نا متعارف ستارگان در جامعه

منيژه علي نوري،جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعي در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران جوان، در تشريح جايگاه حريم خصوصي و هنجار شکني برخي از ستارگان عنوان کرد:گاهي مشاهده مي شود خواسته يا ناخواسته کلام،سخن،اقدام و يا رفتاري خاص از ستارگان مشهور با حواشي بسياري همراه مي شود.

وي افزود:بطور يقين دقت نظر جامعه در خصوص چنين افرادي بالا است و به شدت زير ذره بين افکار عمومي قرار دارند.

علي نوري عنوان کرد:بعضابرخي از ستارگان پس از انجام رفتارهاي نا متعارف چنين عنوان مي کنند که ما نيز حق انتخاب روش زندگي خويش را داريم و حق داشتن حريم خصوصي براي ما همچون ديگر افراد جامعه محفوظ است.

جامعه شناس و کارشناس مسائل اجتماعي گفت:بطور يقين هر فردي حق دارد بر اساس انتخاب خويش زندگي کند و حريم خصوصي ستارگان نيز همانند بسياري از افراد جامعه محترم است اما نبايد از نظر دور داشت در شرايطي که برخي رفتارها،افکار عمومي جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و هزينه هاي جدي و سنگيني را براي جامعه ايجاد مي کند ديگر نمي توان با توجيح حريم خصوصي از پذيرش مسئوليت رفتارهاي هنجارشکنانه شانه خالي کرد.

وي افزود:در شرايطي که تبعات و پس لرزه هاي رفتار و کردار آنها در جامعه منعکس مي شود،چنين مواردي از حريم خصوصي خارج شده و به عموميت جامعه تسري پيدا کرده که قاعدتا در چنين شرايطي اطلاق عنوان حريم يا زندگي شخصي و خصوصي بر آن صحيح نيست.

علي نوري گفت:به نظر مي رسد،ستارگان و افراد مشهور بايد با دقت نظر بسيار،رفتار،کردار و گفتار خود را کنترل کنند زيرا چشمان بسياري از افراد و گروه ها بخصوص در اقشار و طيف هاي جوان و نوجوانِ جامعه به آنها دوخته شده و بعضا کوچکترين رفتار آنها مي تواند با پيامد هاي فرهنگي و اجتماعي بسياري همراه شود.

علي نوري عنوان کرد:افراد مشهور و ستارگان عرصه ورزش،هنر و غيره،به نوعي حتي بايد در رانندگي خود نيز ملاحظات لازم را لحاظ کنند زيرا درست يا نادرست چنين افرادي الگوي بسياري از عموم جامعه هستند و حتي عبور آنها از چراغ قرمز مي تواند پيام هاي فرهنگي غير سازنده اي را ايجاد کند.

*لزوم آموزش هاي لازم به ستارگان جامعه

فريبا شوکتي،جامعه‌شناس و آسيب شناس اجتماعي با اشاره به لزوم ارائه آموزش هاي لازم به ستارگان و افراد مشهور در جامعه گفت: برخي از هنرمندان و ستارگان(تاکيد مي شود برخي)فاقد آموزش هاي لازم و تصوري صحيح از موقعيت جامعه و البته جايگاه خويش درافکار عمومي هستند.

وي افزود: مي طلبد برخي از افراد مشهور، با شناخت، مطالعه و درک هر چه صحيح تري از فرهنگ، ارزش ها، سنت ها و قواعد و خطوط قرمز اجتماعي و قانوني،ن سبت به رفتار و منش خود بازبيني هاي لازم را لحاظ کنند.

جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي عنوان کرد: در واقع امر،خود اين افراد نيز مي دانند که شهرت حاصل شده، ناشي از نگاه و توجه اجتماعي به آنها است و چنين شخصيت هايي نمي توانند نسبت به اين نگاه،بي تفاوت باشند و به نوعي در قبال آن مسئوليت دارند.

شوکتي گفت: البته شکي نيست که يک ستاره،زحمات و تلاش هاي بسياري را متحمل شده و استعداد ها و توانمندي هاي او،باعث حصول موقيعتي برجسته براي آنان شده است،اما اين نافي بي تفاوتي و کم توجهي به هنجار هاي اجتماعي نيست.

وي افزود: در يک خانواده به عنوان خرده نهادي اجتماعي و فرهنگي نيز اصولي حاکم است که ممکن است اين قواعد، مطابق ميل برخي از اعضاي خانواده اي نباشد اما به هر ترتيب قائل به رعايت آن خواهند بود.

آسيب شناس اجتماعي گفت:تصور کنيد هر کدام از اعضاي خانواده مطابق ميل خود رفتار کنند،آيا نظم خانواده حفظ مي شود،مسلما در چنين شرايطي،نظام خانواده تحت الشعاع رفتارهاي سليقه اي قرار مي گيرد و دچار آسيب هايي جدي خواهد شد.

*از وَجهِ تمايز تا حُسنِ رفتار

متاسفانه بعضا مشاهده مي شود که برخي از مشاهير و ستارگان عليرغم وجه تمايزات بسيار از حيث جايگاه اجتماعي در مقايسه با ديگر افراد و گروه اي اجتماعي،تنها به رشد،توسعه و تزريق امکانات در حوزه حرفه اي خود مشغول مي شوند و دغدغه چنداني را نسبت آموزش و حفظ اصول و قواعد اخلاق حرفه اي لحاظ نمي کنند.

آموزش حضور در مجامع بين المللي،نوع برخورد با هواداران،نوع مصاحبه،نوع رانندگي و حتي نحوه غذا خوردن از مولفه هايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.

چنين بايدها ونبايدهايي صرفا معطوف به جامعه ايران نمي شود بلکه در کشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نيز به چنين موارد،آداب و بايدها و نبايدهاي اجتماعي متناسب با فرهنگ و ارزش هايي که از آن برخوردارند توجه مي شود.

*کنکاش برخي رسانه ها در زندگي خصوصي مشاهير

اگرچه ستارگان و افراد مشهور وظايفي نسبت به جامعه دارند و بايد در حيات اجتماعي خود ملاحظات لازم را لحاظ کنند،اما در اين ميان نبايد از نقش برخي از مجلات زرد که صرفا با حاشيه سازي در پي فروش نسخه هاي انتشار يافته خود هستند نيز به سادگي گذشت.

انتشار مطالب کذب،کنجکاوي و جستجوي خارج از قاعده در زندگي خصوصي ستارگان و افشاگري هاي غير اخلاقي بخش ديگري از اين پازل غير اخلاقي است که گاه عرصه را براي افراد مشهور تنگ مي کند.

رسالت اطلاع رساني صحيح و اصولي با رعايت اخلاق و با هدف آگاه سازي مردم اصلي حائز اهميت است که اصل و اساس ماهيت خبررساني به آن معطوف مي شود.

اما انتشار مطالب خلاف واقع که گاه باعث بروز تنش در زندگي خصوصي ستارگان و افراد مشهور مي شود نيز امري ناميمون و ناخوشايند است که با معيارهاي انساني همخوان نيست.

بطور طبيعي هر يک از افراد جامعه در مسير زندگي با پيچ و خم هاي متعددي روبرو مي شود،نحوه برخورد افراد با مشکلات و عبور از اين پيچ و خم ها در شخصيت هاي گوناگون،با تفاوت هايي همراه است.

در اين عرصه،برخي از افراد مي کوشند با تيزبيني،درايت و هوشمندي بر مشکلات غلبه کنند،اما برخي ديگر در ورطه مشکلات مي غلطند.

به نظر مي رسد رسانه ها نيز به نوبه خود سهيم هستند و با دقت نظر در نوع و پوشش اخبار،تا حدودي مي توان از اثرات مخرب و پيامد رفتارهاي ناهنجار برخي از ستارگان پيشگيري کرد.

محمد حکيمي،جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي در اين خصوص گفت:طبيعتا افراد از ظرفيت هاي متفاوت و محدودي در مواجهه با پديده هاي اجتماعي و فراز و نشيب هاي زندگي برخوردارند بنابراين بايد براي ورود چنين افرادي به دايره شهرت به ظرفيت ها نيز توجه کرد،زيرا نقش رسانه در بزرگ شدن چنين شخصيت هايي در افکار عمومي،غير قابل انکار است.

وي افزود:در واقع بايد فردي که مقرر است از کانال رسانه ها به عنوان ستارگانِ جامعه،به افکار عمومي معرفي شود بايد از وجاهت کافي برخوردار و به نوعي از مولفه هاي لازم،همچون باور به ارزش هاي ملي،ميهني،ديني و عرف حاکم بر جامعه بهره مند باشد سپس فضا براي ورود آنها به حريم شهرت فراهم شود.

حکيمي عنوان کرد:يکي از علل ظهور و سقوط زود هنگام برخي از شبه مشاهير ها،ظرفيت بسيار محدود آنان در مواجهه با فراز ها و فرودهاي زندگي است.

اين جامعه شناس و آسيب شناس اجتماعي يادآور شد:رسانه ها وظيفه دارند نسبت به رسانه اي کردن افرادي که به مقتضيات مهارت خود سرآمد هستند معيارهاي اخلاقي آنها را نيز مد نظر قرار دهند،زيرا کم توجهي به چنين اصولي مي تواند برخي افراد را بصورتي نابجاآنچنان بزرگ کند که بعد ها در سايه اين بزرگي با رفتار هايي نسنجيده براي خود و جامعه هزينه ساز شوند و عنصر اعتماد را به عنوان يکي از اصلي ترين سرما يه هاي اجتماعي خدشه دار کنند.

و سخن آخر اينکه رفتارهاي ناهنجار برخي از افراد مشهورنيز نبايد به کليت مشاهير در جامعه تعميم داده شود،زيرا ستارگان اصيل و وزين جامعه،عصاره اي از نخبگان به شمار مي روند که در سربلندي،افتخار آفريني و پيشرفت کشور نقشي بسزا ايفا مي کنند وبا الگو قرار گرفتن چنين شخصيت هاي ارزنده اي از سوي طرفداران و مشتاقان آنها سرمايه هاي و ستاره هاي ديگري نيز براي نسل هاي بعدي جامعه ساخته و پرداخته مي شود.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: باشگاه خبرنگاران

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.