تبلیغات

عضو فراکسيون اميد: صداي رضايت مردم از دولت بلند است

عضو فراکسيون اميد: صداي رضايت مردم از دولت بلند است

ايسنا/ يک عضو فراکسيون اميد معتقد است که مردم شايد نسبت به عملکرد دولت يازدهم انتقادهايي داشته باشند اما صداي رضايت آن‌ها بلندتر است.
او همچنين تاکيد مي‌کند که دولت فعاليت کارشناسي بيشتري براي جلب رضايت مردم انجام دهد.

نماينده مردم تربت جام و باخرز در مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري سال 96 نيز مي‌گويد اصولگرايان تاکنون کانديداي قدرتمندي از خود نشان نداده‌اند، اما سياست همانند سکه‌اي است که به آسمان پرتاب شده و تا به زمين برسد بارها زير و رو خواهد شد.

جليل رحيمي جهان‌آبادي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب که عملکرد دولت را مي‌بايست در حوزه‌هاي مختلف تقسيم بندي و مورد بررسي قرار دهيم، عنوان کرد: دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي فوق العاده عمل کرد و يکي از گره‌هاي تقريبا کور حوزه سياست خارجي را بازکرد و با برداشته شدن تحريم‌هاي شوراي امنيت و آژانس توانست ايران را از مرحله خطر عبور دهد.

بدعهدي‌هاي آمريکا عملکرد ارزشمند دستگاه ديپلماسي را زير سوال نمي‌برد

وي ادامه داد: اگر امروز در اجراي برجام با بدعهدي‌ها و آزارهاي طرف آمريکايي مواجه هستيم عملکرد مثبت و ارزشمند دستگاه ديپلماسي کشور ما را زير سوال نمي‌برد.

رحيمي جهان آبادي درخصوص سياست‌هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد بيان کرد: در حوزه اقتصادي، دولت موفقيت نسبي داشت، چرا که توانست تورم را مهار، تورم 40 درصدي را تک رقمي و نوعي ثبات در بازار برقرار کند، همچنين مشکلات بيمه، حمل و نقل و تبادلات بانکي نيز رفع شد.

نماينده تربت جام، تايباد و باخرز افزود: اگرچه به دليل سياست‌هاي ضدتورمي امروزه اقتصاد دچار رکود شده است، اما دولت اين توان را دارد که در چهار سال آينده اقتصاد را از فضاي رکود خارج و رونق اقتصادي برقرار کند.

رحيمي جهان آبادي ضمن بيان اين مطلب که دولت در حوزه سياست‌هاي داخلي و توسعه سياسي تا حدودي ناکام بود، گفت: دولت به دليل بحث اقتصاد و سياست خارجي، علي رغم انتظاراتي که وجود داشت نتوانست تغيير لازم در حوزه توسعه سياسي انجام دهد.

اين عضو فراکسيون اميد با اشاره به اينکه خروج جامعه از فضاي دوقطبي يکي از موفقيت هاي فرهنگي دولت بود، تصريح کرد: دولت توانست فرهنگ گفت و گو، مدارا و اعتدال را تبليغ و آن را در جامعه نهادينه کند به نحوي که امروز خيلي از تنش هاي فکري در جامعه وجود ندارد و اين يکي از کارهاي فرهنگي و اثرگذاري فرهنگي دولت آقاي روحاني بود.

رحيمي جهان آبادي اظهار کرد: همچنين در حوزه هنر اقدامات مثبت زيادي انجام شد و فضاي فرهنگي و هنري جامعه تا حدودي شاخصه هاي مثبت و اثرگذار خود را يافت و امروز رضايت نسبي بيشتري از مسائل فرهنگي در جامعه وجود دارد.

اگر دولت سياست خارجي را سامان نمي‌داد هيچ کاري برايش امکان پذير نبود

وي از وضعيت معيشت مردم بعنوان پاشنه آشيل دولت ياد کرد و افزود: دولت آقاي روحاني نتوانست اثرگذاري برجام و شرايط مثبتي که مي‌بايست در زندگي مردم ايجاد شود را آن طور که بايد و شايد محقق کند و نگاه منتقدانه مردم به دولت بخاطر بخش معيشت و عدم اثرگذاري سياست خارجي و برجام بر معيشت روزانه مردم است.

نماينده تربت جام، تايباد و باخرز با بيان اينکه اقدام دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي انتخاب آقاي روحاني نبود و اجبار شرايط بود، بيان کرد: چنانچه دولت اوضاع درهم ريخته و آشفته سياست خارجي را سامان نمي‌داد هيچ کاري در هيچ حوزه‌اي برايش امکان پذير نبود.

وي ادامه داد: به عنوان مثال زماني که توليد نفت کشور کمتر از يک ميليون بشکه در روز است و حتي پول نفت به کشور بر نمي‌گردد، هنگامي که سايه تهديد نظامي، اقتصادي و فشار بين المللي عليه کشور شما وجود دارد، زماني که از حمل و نقل کالا به کشور ناتوان هستيد، اگر به اين حوزه نپردازيد، هيچ کاري براي شما مقدور نخواهد بود.

ديپلماسي دولت يازدهم يکي از شاهکارهاي ديپلماسي بعد از انقلاب را رقم زد

رحيمي‌جهان‌آبادي افزود: دولت آقاي روحاني نمي‌توانست در اين شرايط به سراغ سياست فرهنگي، سياست داخلي و مسائل اقتصادي برود، بايد اين سد اساسي را از سر راه خود بر مي‌داشت، دولت بايد به سياست خارجي مي پرداخت و در اين زمينه خوب و قابل قبول عمل کرد، ديپلماسي دولت يازدهم يکي از شاهکارهاي ديپلماسي بعد از انقلاب را رقم زد اما اي کاش دولت فرصت و زمان بيشتري داشت تا مي‌توانست نتايج برجام را نيز در جامعه عملي کند و آثار اقتصادي برجام بيشتر نمايان شود.

اين عضو فراکسيون اهل سنت مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت يازدهم در حوزه مسائل داخلي، حقوق اقليت ها و زنان توفيق‌هايي داشت و اقداماتي را براي اولين بار انجام داد اما نتوانست سطح انتظارات و توقعات مردم را برآورده کند، بعنوان مثال دولت براي اولين بار معاون وزير اهل سنت تعيين و براي اولين بار سفير اهل سنت انتخاب کرد و به نوعي حقوق شهروندي اهل سنت را احيا کرد اما در حوزه اقليت ها تشکيل يک معاونت اقوام و مذاهب مورد انتظار بود که اين اتفاق رخ نداد.

رحيمي‌جهان آبادي درخصوص انتقادهايي که به دولت مطرح مي‌شود، خاطرنشان کرد: مي‌بايست بين نقدهاي صحيح مردم و تخريب هاي نادرست بعضي گروه هاي سياسي مخالف دولت که غيرمنصفانه و براي تخريب است تفاوت قائل شويم، عمده انتقادهاي مردم متوجه ضعف دولت يازدهم در تامين معيشت مردم و خارج کردن اقتصاد از حالت رکود است که انتقاد صحيحي مي‌باشد اما بعضي گروه هاي سياسي مخالف دولت حاضر به پذيرش اقدامات مثبت و اثرگذار دولت در حوزه سياست خارجي، مسائل اقتصادي و مسائل فرهنگي نيستند و انتقادهايي غيرمنصفانه را مطرح مي‌کنند.

اين عضو فراکسيون اميد با تاکيد بر اينکه مردم انتقادهايي دارند اما صداي رضايت آن ها بلندتر است، عنوان کرد: البته دولت مي بايست فعاليت کارشناسي بيشتري براي جلب رضايت مردم انجام دهد و بتواند بخشي از مطالبات آن‌ها به ويژه در حوزه معيشت که خيلي ضروري است را برآورده کند. دولت در مدت باقي مانده مي بايست حوزه معيشتي مردم را در اولويت اول خود قرار دهد.

"گفتمان معيشت" در سال 96 مقابل روحاني قرار خواهد گرفت

رحيمي جهان آبادي با بيان اين مطلب که دولت به صورت نسبي توانسته گفتمان تدبير، اميد و اعتدال را نهادينه کند، بيان کرد: در انتخابات رياست جمهوري سال 1396 گفتمان معيشت در مقابل آقاي روحاني قرار خواهد گرفت.

اين عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اين مطلب که سياست خارجي کشورمان پس از انقلاب از يک درد مزمن رنج مي برد، بيان کرد: سياست خارجي ما دکترين منطقه‌اي ندارد و هيچ‎وقت به دنبال يک دکترين منطقه‌اي مشخص نبوده و نتوانسته دکترين موفق را در منطقه پياده کند، تنها در زمان رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني نگاه به شرق و آسياي ميانه براي مشکلاتي که در رابطه با غرب ايجاد شده بود احيا شد.

رحيمي جهان آبادي بيان کرد: دولت يازدهم به دليل اين که در پرونده اتمي با اروپا و آمريکا ارتباط داشت، بخش اعظمي از وقت خود را روي پرونده اتمي و حل آن گذاشت و نتوانست آنطور که مي‌بايست به مسائل منطقه‌اي توجه کند.

وي با اشاره به اينکه حوزه شبه قاره هند و آسياي مرکزي مي‌تواند براي ايران اثرگذار و مفيد باشد، افزود: چراکه ايران در حوزه خليج فارس با کشورهاي اين منطقه دچار چالش‌هاي زيادي است، همچنين ايران در اروپا، آمريکاي لاتين و شرق دور اشتراک هاي زيادي در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، تاريخي و ... ندارد که بخواهد بر مبناي آن‌ها قدرت مانور داشته باشد، اما ايران در آسياي مرکزي، منطقه قفقاز و شبه قاره هند به لحاظ تاريخي و فرهنگي قدرت مانور داشته و دارد و مي‌تواند اين کار را انجام دهد، اما تاکنون نه تنها در دولت يازدهم، بلکه در دولت هاي گذشته نيز ايران نتوانسته به نحو احسن از اين ظرفيت هاي منطقه اي استفاده کند.

نماينده تربت جام، تايباد و باخرز در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: اکنون کشور ما نتوانسته قطب فرهنگي لازم در منطقه باشد، همچنين اکو نيز در حوزه اقتصادي نتوانسته بخش اعظمي از نيازهاي ايران را برطرف کند و در حوزه امنيتي هم ايران در هيچ پيمان امنيتي تنيده نشده است. عملا پس از انقلاب در حوزه سياست منطقه اي ضعيف عمل کرده ايم و برخلاف ما، برخي کشورها سياست هاي منطقه اي شان در خاورميانه تا حدودي قوي تر و بهتر از ما بوده است.

اين استاد علوم سياسي و روابط بين الملل با اشاره به انتخابات رياست جمهوري آمريکا و انتخاب دونالد ترامپ اظهار کرد: در آمريکا کارگزار همه کاره نيست و تاريخ نشان داده است که ساختاري مشخص و تعريف شده در آمريکا بر کارگزار فائق مي‌آيد.

قدرت ديپلماسي ايران بحران ترامپ را پشت سر خواهد گذاشت

رحيمي جهان آبادي با اشاره به صحبت هاي دوايت آيزنهاور، سي و چهارمين رييس جمهور آمريکا در مراسم خداحافظي اش از کاخ سفيد گفت: مي‌توان از سياست خارجي آمريکا در يک کلمه که آن کلمه "تداوم" است ياد کنيم. آمريکا سياست، منافع، امنيت و اولويت هايش تعريف شده است و ترامپ نمي‌تواند به عنوان کارگزار اين ساختار را تغيير دهد بلکه اين ساختار ترامپ را تغيير خواهد داد.

وي ادامه داد: ترامپ شايد بتواند بخشي از تنش ها را ايجاد کند و سياست هايي را به چالش بکشد اما آن چه که در پايان پيروز خواهد شد سياست خارجي و ساختار تصميم گيري در آمريکاست.

رحيمي جهان‌آبادي افزود: قدرت ديپلماسي ايران از طريق چانه زني و ارتباط با اروپا و بعضي کشورهاي منطقه مي‌تواند بحران ترامپ را پشت سر بگذارد.

وي متذکر شد: چنانچه سياست هاي ترامپ بيش از حد يک جانبه باشد به انزواي آمريکا ختم خواهد شد که به شکاف بين آمريکا و اروپا، آمريکا و چين مي‌انجامد و اين بهترين فرصت براي ايران است که بتواند از اين شکاف استفاده و از طريق همراهي چين و اتحاديه اروپا بخش اعظمي از نيازهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي خود را بدون ارتباط با آمريکا تامين کند.

اين عضو فراکسيون اميد درخصوص رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري سال96 بيان کرد: هنوز مشخص نيست دولت آقاي روحاني قصد ورود به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي را دارند يا خير، نمي‌شود درخصوص نتيجه آن گمانه زني کرد، اصولگرايان تاکنون کانديداي قدرتمندي را نشان نداده اند اما سياست همانند سکه اي است که به آسمان پرتاب شده و تا به زمين برسد بارها زير و رو خواهد شد و نتيجه آن مشخص نيست.

به صورت منطقي روحاني نبايد در انتخابات 96 رقيب جدي داشته باشد

رحيمي جهان‌آبادي ادامه داد: به صورت عقلاني و منطقي نبايد آقاي روحاني رقيبي جدي داشته باشد و با چالش مواجه شود، اما اين زماني است که همه چيز را منطقي ببينيم. رفتارهاي غيرمنطقي در سياست بسيار اتفاق مي‌افتد.

اين عضو فراکسيون اميد در پاسخ به انتقادهايي درخصوص عملکرد رييس اين فراکسيون در مجلس شوراي اسلامي عنوان کرد: سياست اصلاح طلبان آرامش است، آنان پس از يک دوره پر تنش، نوعي آرامش نسبي و حرکت آرام را ترجيح مي دهند، چراکه تندروي به حرکت اصلاح طلبي و جنبش اصلاحات آسيب‌هاي بسيار سنگيني وارد کرده است.

رحيمي جهان آبادي تصريح کرد: آقاي عارف و مجموعه اصلاح طلبان مجلس شوراي اسلامي به خوبي متوجه شده اند که نبايد به سمت افراط و تفريط حرکت کنند. من آن چه که در رسانه ها به سياست سکوت درباره آقاي عارف تعبير مي‌شود را به حرکت گام به گام و ميانه‌روي تعبير مي‌کنم.

نماينده تربت جام، تايباد و باخرز اظهار کرد: اگر فراکسيون اميد صحيح عمل نمي کرد و فضاي مجلس را دو قطبي مي کرد، سه وزير پيشنهادي دولت آقاي روحاني به اين راحتي راي نمي آورند و سياست آهسته و گام به گام فراکسيون اميد باعث شده که در خيلي از تصميم گيري ها بخش اعظمي از آراي ميانه‌روها و نيروهاي مستقل با اين فراکسيون همراه شود.

وي در پايان تاکيد کرد که فراکسيون اميد انسجام و اثرگذاري خود در مجلس شوراي اسلامي را بدست آورده است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: ايسنا

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.